OLIMPIJCZYCY 2012

21.06.2012

Obrazek
W dniu 20 czerwca 2012 r. w auli Jana Pawła II Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odbyła się uroczystość „OLIMPIJCZYCY 2012”, zorganizowana przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Uczestniczyli w niej laureaci i finaliści naszego Liceum oraz ich opiekunowie naukowi, a także dyrektor szkoły.
Na 212 tytułów laureatów i finalistów w województwie dolnośląskim, I LO w Legnicy przypadło 18 tytułów, w tym: 3 laureatów, 15 finalistów w 11 różnych olimpiadach.
Pani Kurator Beata Pawłowicz wręczyła uczniom nagrody książkowe oraz listy gratulacyjne i dyplomy z następującą treścią: „Serdecznie gratuluję uzyskania wybitnych osiągnięć edukacyjnych oraz znalezienia się w gronie najwybitniejszych młodych Dolnoślązaków”. Nauczycielom dziękowała z kolei za właściwe kształtowanie uzdolnień i talentów młodych Dolnoślązaków. Warto dodać, że na sukces uczniów w olimpiadach na szczeblu centralnym pracowało w szkole 11 nauczycieli różnych przedmiotów.