Matematyka-Reaktywacja

23.05.2012

Obrazek
22 maja 2012 r. odbyła się w naszej szkole kontrola w zakresie prawidłowości realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy oraz przeprowadzenia e-sprawdzianu w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie kursu wyrównawczego z matematyki z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”.
Po kilku dniach pani dyrektor Halina Tamioła i mgr Agnieszka Selwat – realizatorka projektu, mogły wręczyć dyplomy uczniom wyróżnionym za uzyskanie najlepszych wyników z e-sprawdzianów na półmetku kursu Matematyka-Reaktywacja.
Dyplomy otrzymali: Agnieszka Hupental, Dagmara Krepska, Justyna Szpala, Justyna Małyniak, Łukasz Krupiński, Manuela Fenerci, Tomasz Ćwichuła.