Aleksander Łukasiewicz

27.05.2012

Obrazek
W dniu 26 maja 2012 r. w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się uroczystość zakończenia XLII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przygotowana przez Komitet Główny Olimpiady przy Instytucie Badań Literackich PAN, w której uczestniczył uczeń klasy II A matematyczno-informatycznej – Aleksander Łukasiewicz.
W zawodach centralnych Aleksander zdobył tytuł laureata (z II lokatą). Uczniowi towarzyszyła jego nauczycielka języka polskiego – mgr Alina Juchniewicz-Nowak. Gratulujemy sukcesu! Warto dodać, że nasz kolega jest także świetnym szachistą, filarem szkolnej drużyny.