Kształcenie na odległość

24.03.2020

Obrazek

Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.