Pierwszoklasiści włączeni do społeczności szkolnej

16.10.2019

Obrazek

W dniu 11 października 2019 r.odbyła się w auli szkolnej bardzo ważna uroczystość. Było to pasowanie uczniów klas pierwszych na pełnoprawnych członków społeczności szkolnej I LO. Po nim miało miejsce ślubowanie.

Rota ślubowania:

Ślubuję uroczyście

wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy,

dążyć do  samorealizacji bez szkody dla innych,

odnosić się z szacunkiem

do wszystkich członków społeczności szkolnej,

przestrzegać prawa i obyczajów Szkoły,

dbać o własne życie, zdrowie i higienę,

nie używać ani nie posiadać alkoholu, nie palić tytoniu,

nie używać narkotyków i innych środków odurzających,

dbać o wspólne dobro i porządek w Szkole,

przejawiać wysoką kulturę osobistą,

całym swym postępowaniem dbać o godność

i honor ucznia I Liceum Ogólnokształcącego

imienia Tadeusza Kościuszki w Legnicy.