Zmarł dyrektor Marian Pawłowski

14.10.2019

Obrazek

W dniu 08.10.2019 r. delegacja złożona z dyrektora, nauczycieli i pocztu sztandarowego wzięła udział w pożegnaniu byłego dyrektora naszej szkoły.

Pan Marian Pawłowski pełnił funkcję dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w latach 1985-1990. W tym czasie nastąpiło nawiązanie współpracy oraz organizacja wymiany młodzieży polskiej i francuskiej, a także wyjazd do Francji (1987 r.). Zorganizowane zostało Wojewódzkie Spotkanie Literackie Młodzieży Szkół Średnich. Ważne dla szkoły i dla Legnicy okazało się także 40-lecie matury w I LO, uroczystość odbyła się w 1989 r.

Za swoją pracę Pan Marian Pawłowski został dwukrotnie wyróżniony nagrodą Kuratora Oświaty i Wychowania, nagrodami Inspektora Oświaty i Wychowania, a także odznaką „Zasłużony dla Legnicy”.                                                                                                                            Cześć Jego pamięci!