I C(p) w Przemkowskim Parku Krajobrazowym

13.10.2019

Obrazek

W dniu 07.10.2019 r. klasa I c (p) odwiedziła Przemkowski Park Krajobrazowy.

 Podczas lekcji w terenie uczniowie zobaczyli Dąb "Chrobry" - pomnik przyrody, uważany za najstarszy dąb szypułkowy w Polsce. "Chrobry" ma około 750 lat i 28 metrów wysokości, po pożarze w 2014 r. drzewo umiera, tylko dolne gałęzie mają liście. Piękna pogoda pozwoliła na dość daleką wędrówkę przez Buczynę Piotrowicką, bór sosnowy, aż do ruchomych wydm śródlądowych. Po drodze podziwialiśmy różne gatunki roślin i grzybów, słuchaliśmy opowieści o gradacji szkodników w lasach monokulturowych oraz ochronie rzadkich gatunków fauny i flory na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego.

Kolejną atrakcją wycieczki były Stawy Przemkowskie - rezerwat faunistyczny i wodny, zajmujący powierzchnię ponad tysiąca hektarów.

Z wysokiej wieży widokowej podziwialiśmy ostoję ptactwa europejskiego, w tym gatunków zagrożonych w skali światowej (kaczki podgorzałki czy derkacza).

Celem wycieczki było poznanie walorów przyrodniczych Przemkowskiego Parku Krajobrazowego i form ochrony przyrody, a także integracja zespołu klasowego.

Opiekunowie: pani Beata Stempek - wychowawca klasy, biolog, pan Robert Wójcicki -  biolog.