II B w Krzeszowie i Jaworze

06.10.2019

Obrazek

W dniu 26 września 2019 r. klasa II B – humanistyczna z edukacją medialną i prawną, pod opieką nauczyciela języka polskiego - pana  Tomasza Dziurzyńskiego i wychowawczyni - pani Justyny Kuszek odbyła naukową wyprawę do Krzeszowa oraz Jawora celem  poznania najdoskonalszych dokonań sztuki baroku na Śląsku i tłumaczących jej charakter kontekstów kulturowych i historycznych.

Pierwszym analizowanym obiektem był pocysterski kompleks klasztorny w Krzeszowie. Podczas zwiedzania bazyliki p.w. Matki Bożej Łaskawej i kościoła p.w. św. Józefa uczestnicy rozpoznawali cechy charakterystyczne dla baroku w architekturze, malarstwie i rzeźbie.

Wizyta w Kościele Pokoju w Jaworze pozwoliła zrozumieć nie tylko niezwykły charakter artystyczny tego unikatowego obiektu, ale też pogłębić wiedzę o  fascynującej, burzliwej historii Śląska.

O wysoki poziom zajęć zadbał pan Dariusz Wędzina - historyk sztuki i jednocześnie dyrektor zaprzyjaźnionego z „Jedynką” Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego, z której to szkoły brała też udział w tym objeździe grupa 15 uczniów.