„Chwytaj dzień”

30.09.2019

Obrazek

Na korytarzu szkolnym (parter) można od  kilku dni zauważyć kolejną pracę uczniów. Jest to  pamiątka przywieziona  z  Rzymu.

Na kartuszu z  drewna jesionowego znajduje się płyta z  białego marmuru (pochodzi z  Carracy) z napisem „Carpe diem”. Serce wykonane jest z  białego marmuru - „Biała Marianna” – przywiezionego z  wycieczki nauczycielskiej z  okolic Śnieżnika.

Koordynatorem projektu był pan Robert Wójcicki.