Prace plastyczne naszych uczniów

15.09.2019

Obrazek

Na korytarzu pierwszego piętra budynku szkoły znajdują się dwie prace plastyczne, które powróciły do Liceum po ośmiu latach z byłego już Gimnazjum Nr 4 w Zamku Piastowskim. Był to dar naszej młodzieży dla gimnazjalistów z tej szkoły.

Prace w 2011 r. otrzymały główną nagrodę w konkursie TPN – „770 rocznica bitwy pod Legnicą”. Jedna z nich przedstawia wojownika tatarskiego, druga rycerza średniowiecznego.

Prace zostały przygotowane przez uczniów pod kierunkiem pana Roberta Wójcickiego.