Certyfikat za Lepszą Szkołę

19.06.2019

Obrazek

Otrzymaliśmy certyfikat za udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Lepsza Szkoła”.

Opiekunem projektu w roku szkolnym 2018/2019 był pan Zbigniew Masłowski – nauczyciel matematyki.