Uroczyste pożegnanie maturzystów

06.05.2019

Obrazek

W dniu 30 kwietnia 2019 r. w auli szkolnej odbyła się uroczystość pożegnania uczniów klas trzecich. Tę ważną dla całej społeczności szkolnej imprezę poprowadziła Przewodnicząca Parlamentu Uczniowskiego – Pola Rokus.

Po odśpiewaniu hymnu oraz przekazaniu sztandaru szkoły przez uczniów klas trzecich uczniom klas pierwszych, głos zabrała pani dyrektor Halina Tamioła. Przywitała bohaterów dnia – tegorocznych maturzystów oraz zaproszonych na uroczystość gości.

Pani dyrektor wręczyła 12 dyplomów rodzicom zaangażowanym w życie I LO. Trzech rodziców otrzymało tytuł i plakietę „Przyjaciel Szkoły” za wkład w rozwój Liceum lub za tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku:

  1. Renata Jóźwiak
  2. Janusz Górecki
  3. Joanna i Daniel Purzyńscy.

nagrodzeni rodzice

Wyróżniono maturzystów ze średnią 5,00 i więcej, a także sześciu uczniów, którzy uzyskali 100% frekwencję. Najwyższą średnią ocen na świadectwie otrzymał Jakub Szpyrka z III B. Pani dyrektor wręczyła maturzyście pamiątkowe zdjęcie budynku szkoły.

Nagrody uczniom klas trzecich przekazali również opiekunowie agend i organizacji szkolnych. Sportowcy zostali nagrodzeni pucharami lub medalami ufundowanymi przez Radę Rodziców.

Najlepszą wśród pięciu klas trzecich okazała się III C biologiczno-chemiczna z edukacja medyczną, która uzyskała najwyższą średnią ocen i frekwencję.

W imieniu wychowawców klas trzecich absolwentów pożegnał pan Wojciech Jaśkiewicz – wychowawca klasy z najwyższą średnią ocen. W imieniu maturzystów dziękowali nauczycielom i rodzicom – Jakub Szpyrka z III B i Justyna Purzyńska z III C, natomiast w imieniu rodziców podziękowania i życzenia przekazała pani Renata Jóźwiak – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców. 

Życzymy naszym starszym kolegom połamania piór podczas matury!

nagroda