Zakopiańska ławka

26.02.2019

Obrazek

Na parterze w pierwszym skrzydle budynku naszej szkoły (obok zegara) została postawiona kolejna ławka. To praca dyplomowa uczniów Liceum Plastycznego im. Antoniego Kenara z Zakopanego. Wykonana jest metodą tradycyjną z tatrzańskiego świerka.

Dzięki uprzejmości pana Andrzeja Karpiaka (ojca absolwenta szkoły), ławka dotarła do Legnicy i będzie służyła naszym uczniom.

Koordynatorem działań w tym zakresie był pan Robert Wójcicki.

Ławka