Nowe wydawnictwo w bibliotece szkolnej

13.01.2019

Obrazek

Szkoła otrzymała prezent od Ministerstwa Edukacji Narodowej w postaci nowego wydawnictwa, tj. „Kwartalnika Kulturalnego NAPIS”, którego redaktorem naczelnym jest dr Józef Maria Ruszar oraz prof. dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski z UKSW.

Misją „Kwartalnika” jest promowanie wartościowych utworów literackich i innych dzieł kultury oraz umożliwienie uzyskiwania dochodów przez twórców niekomercyjnych. Celem projektu jest poszerzanie kręgu wyrobionych literacko czytelników oraz przeciwdziałanie komercjalizacji literatury i sztuki. Projekt jest jednym z praktycznych sposobów mecenatu państwa w dziedzinie kultury.

Ważnym elementem strategii działania „Kwartalnika” jest bezpłatne dostarczanie publikacji („Kwartalnik” oraz „Biblioteka Napisu”) do bibliotek szkolnych (licea) oraz uczelnianych.

W bibliotece szkolnej można zapoznać się z następującymi pozycjami:

  • „Kwartalnik Kulturalny NAPIS”
  • tomy z serii „Biblioteka Kwartalnika Kulturalnego”:
  1. Macieja Woźniaka „Podróż przez rzeczywistość. O twórczości Marka Nowakowskiego”
  2. Andrzeja Sulikowskiego „Rynek i coraz dalsze okolice. O twórczości Janusza Szubera”
  3. Adriana Glenia „Języki rzeczywistości. O twórczości Juliana Kornhausera”

Polecamy!