Podziękowanie

10.01.2019

Obrazek

Otrzymaliśmy podziękowanie od Legnickiego Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Otwórz Serce”. Ze swojej strony dziękujemy całej społeczności szkolnej za zaangażowanie w akcję przynoszenia plastikowych nakrętek! Koordynatorem tych działań jest pani Agnieszka Selwat.

podziekowanie