Rok Praw Kobiet i film „Boski porządek”

14.12.2018

Obrazek

W dniu 13.12.2018 r. klasy humanistyczne z edukacją medialną i prawną – I B i II B – udały się do kina „Piast” na bezpłatny pokaz filmu „Boski porządek” w reżyserii Petra Biondina Volpe (Szwajcaria, 2018).

Film opowiada o tym, jak obywatelki Szwajcarii, jako ostatnie w Europie – w 1971 r. wywalczyły sobie prawa wyborcze. Jest to ciepła opowieść przede wszystkim o tym, jak ważna jest równość praw wszystkich osób, które stanowią daną społeczność. Był to w tym roku szwajcarski kandydat do Oskara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny.

Po projekcji odbyły się krótkie warsztaty dla młodzieży na temat tego, dlaczego prawa wyborcze są podstawowymi prawami każdej obywatelki i obywatela oraz jakie korzyści płyną z posiadania tych praw. Była to „lekcja obywatelska” uzupełniająca program nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie.

Trochę historii:

28.11.2018 r. minęło 100 lat od uzyskania przez Polki praw wyborczych. W dniu 28.11.1918 r. Tymczasowy Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego, nadający czynne i bierne prawa wyborcze kobietom w Polsce. Dzięki temu Rzeczpospolita Polska stała się jednym z pierwszych krajów na świecie, gdzie kobiety mogły brać udział w wyborach na takich samych zasadach jak mężczyźni.

Aby upamiętnić to wydarzenie Sejm Rzeczypospolitej ustanowił rok 2018 – Rokiem Praw Kobiet.