Edukacja teatralna – „Wierna wataha”

23.10.2018

Obrazek

W dniu 18.10.2018 r. klasa II B – humanistyczna z edukacją medialną i prawną – udała się do Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy na spektakl „Wierna wataha” w reżyserii Pawła Wolaka i Katarzyny Dworak.

Informacja ze strony Teatru:

„Jolanta Kowalska, „Dialog”: Na teksty Pawła Wolaka i  Katarzyny Dworak można spojrzeć jak na partyturę oratorium dramatycznego z wyraźnym podziałem na partie chóralne, solowe i kilkugłosowe ansamble. Słychać w nich refreny, repetycje motywów i ludowe zaśpiewy. Czasem pojawia się postać koryfeusza-opowiadacza, dialogującego z chórem. Wokalizacja tekstu może uchodzić za element ludowej stylizacji, ale jest w niej też rys archaiczny, przerzucający pomost pomiędzy przybraną we współczesny kostium baśniowością tych dramatów a dionizyjskim dytyrambem. Przez świat sztuk duetu, wypełnionych rykiem discopolowych dyskotek, patosem kościelnych śpiewów i jazgotem pyskówek pod wiejskim sklepem, przeziera otchłań tytanicznych namiętności.”