Inauguracja szkolna

04.09.2018

Obrazek

W dniu 3 września na wewnętrznym dziedzińcu szkolnym odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019. Początek nowego roku oznajmił dźwięk zabytkowego dzwonka.

Pani dyrektor Halina Tamioła powitała uczniów, nauczycieli i rodziców, a także dużą grupę Absolwentów z różnych roczników. Szczególnie serdecznie w „szkole wielu możliwości” przywitani zostali uczniowie pięciu klas pierwszych:

I A – matematyczno-informatycznej
I B – humanistycznej z edukacją medialną i prawną
I C – biologiczno-chemicznej z edukacją medyczną
I D – matematyczno-fizycznej z edukacją architektoniczną
I E – przyrodniczej z edukacją prozdrowotną.

Wymienione zostały nazwiska 18 uczniów, którzy otrzymali zaproszenie na inaugurację miejską nowego roku szkolnego. Nasi koledzy otrzymają wówczas stypendium Prezydenta Legnicy. Gratulujemy!