21 lat Medalu „Cum laude”

29.04.2018

Obrazek

Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego klas trzecich w dniu 27.04.2018 r. po raz dwudziesty pierwszy zostały wręczone maturzystom Medale „Cum laude”. Dotychczas (od 1996 r.) otrzymało to piękne wyróżnienie 162 uczniów kończących naukę.

Odlany z brązu Medal „Cum laude” przyznawany jest wraz z tytułem „Honorowego Absolwenta I LO”. Otrzymują go uczniowie, którzy są laureatami lub finalistami olimpiady przedmiotowej na szczeblu centralnym, albo wybitnymi sportowcami, mają średnią ocen na świadectwie co najmniej 4,0 i bardzo dobre zachowanie.

Lista nagrodzonych:

1. III A - Sebastian Zięciak - finalista - Olimpiada Matematyczna (2018)
2. III C - Michał Kosmecki - finalista - Olimpiada Lingwistyki Matematycznej (2016), laureat - Olimpiada Biologiczna (2017), laureat - Olimpiada Lingwistyki Matematycznej (2017)
3. III C - Tomasz Jaślar - finalista - Olimpiada Wiedzy Ekologicznej (2017)
4. III D - Natalia Kostrzewa - finalista - Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (2017)
5. III A - Kamila Kolanowska - mistrz - członek kadry narodowe w Teakwon-do, wysokie lokaty w zawodach krajowych i międzynarodowych (2016-2018)

Pani dyrektor wręczyła również dyplomy uznania rodzicom uczniów, ponieważ stworzyli odpowiednie warunki i atmosferę umożliwiającą dzieciom osiągnięcie sukcesów.
Gratulujemy!

nagrodzeni