Uroczystość „OLIMPIJCZYCY 2018”

19.06.2018

Obrazek

Mateusz Materek – tegoroczny laureat zawodów centralnych Olimpiady Literatury i Języka Polskiego wraz z opiekunem naukowym – panem Tomaszem Dziurzyńskim, a także wicedyrektor szkoły - pani Agnieszka Nowak - wzięli udział w uroczystości „OLIMPIJCZYCY 2018”, którą zorganizował Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej w dniu 18 czerwca 2018 r.

Na uroczystość zostali także zaproszeni uczniowie, którzy w poprzednim roku szkolnym uzyskali dwa tytuły w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu centralnym. Wymienieni niżej absolwenci otrzymali Stypendium Ministra Edukacji Narodowej oraz dyplom „za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2016/2017”:

1) Michał Kosmecki – laureat Olimpiady Biologicznej, laureat Olimpiady Lingwistyki Matematycznej

2) Michał Górniak – laureat Olimpiady Informatycznej, finalista Olimpiady Matematycznej.

Warto dodać, że Michał Górniak jest aktualnie studentem Indywidualnych Studiów Informatyczno-Matematycznych na Uniwersytecie Wrocławskim. W bieżącym roku szkolnym prowadził zajęcia z informatyki dla swoich młodszych kolegów z Liceum, które odbywały się w wybrane soboty. Nie mógł przybyć na uroczystość ze względu na trwającą sesję egzaminacyjną.

Michał Kosmecki to tegoroczny maturzysta, który w dniu 3 lipca 2018 r. odbierze świadectwo z rezultatami tego ważnego egzaminu.