Rok szkolny 2017/2018 zakończony!

22.06.2018

Obrazek

W dniu 22 czerwca 2017 r. w auli odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego, którą poprowadził przewodniczący Parlamentu Uczniowskiego – Konrad Krystian.

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu, głos zabrała pani dyrektor Halina Tamioła, która przywitała uczniów klas I i II oraz grono pedagogiczne.

W pierwszej kolejności nagrodzeni zostali laureaci i finaliści zawodów centralnych olimpiad przedmiotowych:

1. Mateusz Materek z klasy II A – laureat Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
2. Marcin Szmagara z klasy II A – finalista Olimpiady Informatycznej.

Pani dyrektor przekazała także nagrody ufundowane przez sponsorów:

1. Mateuszowi Materkowi – administratorowi szkolnej strony www
2. Maciejowi Siwickiemu – administratorowi szkolnego facebooka.

Nagrody książkowe otrzymali uczniowie ze średnią ocen 5,0 i więcej oraz ze 100% frekwencją.

Bardzo duża grupa sportowców otrzymała dyplomy. Pani dyrektor wręczyła także Puchary Prezydenta Miasta za wysokie miejsca w rywalizacji sportowej za miniony rok szkolny: reprezentantce dziewcząt - za zajęcie I miejsca, reprezentantowi chłopców - za zajęcie II.

Parlament Uczniowski przekazał wyniki rywalizacji o „Wielką Sowę”:

I miejsce – klasa II E, której wychowawcą jest pan Waldemar Małek
 II miejsce – klasa I C
 III miejsce – klasa II A.

Nagrodę za współpracę z Parlamentem Uczniowskim i działalność na rzecz Liceum otrzymała klasa II D.

Uroczystość uświetniły fanfary wykonane na puzonie przez ucznia Macieja Baranowicza z klasy I D. Świadectwa odebrane, czas wyruszyć na wakacje!

administratorzy