Podsumowanie akcji „Grosz do Grosza”

18.06.2018

Obrazek
Otrzymaliśmy podziękowanie za udział w ogólnopolskiej akcji „Grosz do Grosza” w ramach programu „Dzwonek na obiad” Fundacji „Być Bardziej”.

Koordynatorami tej szczytnej akcji w naszym Liceum w roku szkolnym 2017/2018 byli:

1. Ewa Kustra-Lipińska – I B
2. Pola Rokus – I B
3. Jagoda Giedrojć – I C
4. Sandra Hoć – I C
5. Klaudia Jarząbek – I C
6. Milena Mamcarz – I C
7. Wiktoria Stachurska – I C
8. Michał Choczaj – II A.

Opiekę na uczniami sprawowała pani Agnieszka Grzywacz.