IV Dolnośląskie Dni Pionierów Osadnictwa

14.05.2018

Obrazek
W dniach od 10-13 maja 2018 r. na Zamku Piastowskim w Legnicy odbywały się IV Dolnośląskie Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych.

W dniu 11.05.2018 r. jednym z punktów programu była konferencja zatytułowana „Wojskowi Pionierzy Osadnictwa – dolnośląskie losy żołnierzy 1. i 2. Armii Wojska Polskiego”, w której uczestniczyła klasa I C biologiczno-chemiczna z panią Eweliną Hoszman.

Wystąpienia:

  1. 1. i 2. Armia Wojska Polskiego (1944-1945) - Jan Engelgard, Kierownik Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie
  2. Osadnictwo wojskowe na ziemiach zachodnich i północnych Polski po II Wojnie Światowej – prof. dr hab. Franciszek Kusiak, Uniwersytet Wrocławski.