Pismo Prorektora Politechniki Wrocławskiej

13.04.2018

Obrazek
Pani dyrektor otrzymała pismo podpisane przez Prorektora Politechniki Wrocławskiej. Oto fragment tekstu:
„Serdecznie gratuluję wysokiego poziomu przygotowania Państwa uczniów do egzaminów maturalnych. Państwa sukcesy są dla naszej Uczelni szczególnie ważne, gdyż wielu absolwentów I LO wybiera naszą Politechnikę, i właśnie z nią wiąże swoją przyszłość.”