Podziękowanie za Wielkanocną Zbiórkę Żywności

04.04.2018

Obrazek
Dalia Koch – uczennica z klasy I E o profilu przyrodniczym z edukacją prozdrowotną - otrzymała podziękowanie od Towarzystwa Przyjaciół Dzieci za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu Wielkanocnej Zbiórki Żywności.
Akcja trwała od 16-17 marca 2018 r.