Akcja czyszczenia Ziemi

24.03.2018

Obrazek
W dniu 23 marca 2018 r. uczniowie klasy II D matematyczno-fizycznej razem z wychowawcą, panem Zbigniewem Masłowskim, zorganizowali akcję mającą na celu oczyszczenie brzegów Kaczawy.

O godzinie 8:15 młodzież zebrała się przed szkołą. Po dotarciu na miejsce uczniowie zostali podzieleni na zespoły i wyposażeni w rękawice oraz worki foliowe.

Ich zadaniem było uporządkowanie prawego i lewego brzegu rzeki Kaczawy, a także wysprzątanie części wałów przeciwpowodziowych. Zebrano wiele szkodliwych dla środowiska odpadów, m.in. aluminiowe puszki, szklane i plastikowe butelki, worki foliowe i papierowe, zniszczoną odzież, materiały budowlane.

Uczestnicy tej szlachetnej akcji zapełnili 15 dużych worków śmieci, które zostały posegregowane i wrzucone do odpowiednich kontenerów. Udało się tym samym poprawić stan czystości brzegów Kaczawy. Dzięki tym działaniom uczniowie zrozumieli, że nawet najmniejszy papierek wyrzucony na trawę jest krzywdą wyrządzoną środowisku.

Sprzątanie zakończyło się o godz. 12:00. Młodzież zrobiła pamiątkowe zdjęcia i powróciła do szkoły na zajęcia.

Uczniowie naszej szkoły od wielu lat uczestniczą w podobnych akcjach czyszczenia brzegów legnickiej rzeki. Każdego roku prace prowadzone są w innym miejscu. Z przykrością należy stwierdzić, że poziom zanieczyszczeń w tych okolicach nie zmniejsza się  w porównaniu z ubiegłymi latami.