Ślimak, ślimak, wystaw rogi… - poznajemy biologię mięczaków

10.03.2018

Obrazek
W dniu 9 marca 2018 r. klasa III C o profilu biologiczno – chemicznym z edukacją medyczną wzięła udział w całodniowych warsztatach poświęconych biologii mięczaków Polski.

Zajęcia odbywały się w salach dydaktycznych Instytutu Zoologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w salach wystawowych Muzeum Przyrodniczego we Wrocławiu.

Uczniowie nie tylko poszerzali swoją wiedzę z zakresu biologii i systematyki mięczaków, ale też z wielkim zaangażowaniem oznaczali mięczaki Polski za pomocą klucza dichotomicznego. Mogli również zapoznać się z bardzo dużą ilością preparatów trwałych egzotycznych gatunków ślimaków, małży, głowonogów i chitonów oraz zwiedzić wystawy w Muzeum Przyrodniczym.

Organizatorem wyjazdu była uczennica klasy II C Justyna Purzyńska, opiekunem merytorycznym pani Agnieszka Nowak – nauczyciel biologii oraz pan Wojciech Jaśkiewicz - wychowawca klasy.