„Wielka Sowa” trafiła do klasy II A

16.02.2018

Obrazek
W dniu 16 lutego 2018 r. odbyło się podsumowanie I semestru roku szkolnego 2017/2018 i rozstrzygnięcie rywalizacji klas o „Wielką Sowę”.

Pani dyrektor Halina Tamioła przedstawiła prezentację multimedialną odnośnie wyników klasyfikacji semestralnej, następnie Michał Choczaj – dotychczasowy przewodniczący Parlamentu Uczniowskiego, ogłosił kolejność klas w rywalizacji o „Wielką Sowę”.

Wyniki:

  • I miejsce - klasa II A matematyczno-informatyczna pana Piotra Widziewicza
  • II miejsce – klasa I A matematyczno-informatyczna pani Anny Zasławskiej
  • III miejsce – klasa II E przyrodnicza z edukacją prozdrowotną pana Waldemara Małka.

Dyplom za współpracę z Parlamentem Uczniowskim i działalność na rzecz Liceum otrzymała klasa II B humanistyczna z edukacją medialną i prawną pani Joanny Piskorskiej-Gomoliszek.

Gratulujemy! 

 

wielkasowa2018