„Komórka i jej molekularne tajemnice”

09.01.2018

Obrazek
W I semestrze roku szkolnego 2017/2018 grupa uczniów z klasy 2 C o profilu biologiczno-chemicznym wzięła udział w programie edukacyjnym „Komórka i jej molekularne tajemnice”, który przygotował Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zajęcia dedykowane były uczniom szczególnie zainteresowanym biologią komórki. Program obejmował 5 warsztatów, prowadzonych na poziomie akademickim w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii we Wrocławiu.

Zajęcia prowadzone były przez dr Zdzisława Wróblewskiego. Dzięki uczestnictwu w programie duża grupa uczniów I LO mogła poszerzyć wiedzę z zakresu molekularnych mechanizmów regulacji funkcjonowania komórek i tkanek organizmów żywych.

Szkolnym koordynatorem programu była pani Agnieszka Nowak – nauczyciel biologii.