„Łączy nas krew, która ratuje życie”

09.01.2018

Obrazek
W dniu 9 stycznia 2018 r. klasy I C i II C o profilu biologiczno-chemicznym z edukacją medyczną wzięły udział w prelekcji poświęconej Honorowemu Krwiodawstwu pod hasłem „Łączy nas krew, która ratuje życie”. Zajęcia prowadziła pani mgr Beata Muzyka z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu Oddziału Terenowego w Legnicy.

Uczniowie zostali zapoznani z procedurami dotyczącymi oddawania krwi oraz wysłuchali wykładu na temat preparatów krwiopochodnych. Wzięli też udział w konkursie wiedzy.

Mamy nadzieję, że wśród pełnoletnich uczniów I LO, jak co roku, wyłoni się duża grupa wolontariuszy oddających krew i ratujących życie innym. Pozostałych zainteresowanych odsyłamy na stronę Oddziału Terenowego w Legnicy.

Pamiętajmy - jedna osoba oddająca krew ratuje życie trzem innym osobom.

Opiekunem młodzieży i organizatorem zajęć była pani Agnieszka Nowak.