Jubileuszowy Ranking „Perspektyw”

10.01.2018

Obrazek
W dniu 10.01.2018 r. został ogłoszony przez „Perspektywy” Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych.

W „Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2018” - na 500 liceów - nasza szkoła zajęła 173 miejsce w Polsce, 12 miejsce na Dolnym Śląsku i 1 miejsce w Legnicy. Wzięto pod uwagę: przedmioty obowiązkowe na maturze (25%), przedmioty dodatkowe na maturze (45%), olimpiady (30%).

W „Rankingu Szkół Olimpijskich 2018” – I LO znalazło się na 46 miejscu w Polsce (4 laureatów oraz 6 finalistów olimpiad przedmiotowych na szczeblu centralnym).

Liceum otrzymało znak jakości „Srebrna Tarcza”.