Warto pomagać

30.11.2017

Obrazek
Społeczność szkolna naszego Liceum otrzymała podziękowania za udział w akcji „Opatrunek na ratunek”.
Dziękujemy wszystkim za włączenie się do tego ważnego działania!
Opiekunem przedsięwzięcia był pan Paweł Olszewski.