Projekt „Jedzenie to nie problem”

23.11.2017

Obrazek
Nasza szkoła wzięła udział w projekcie „Jedzenie to nie problem”. Jego celem jest przełamanie stereotypów oraz uświadomienie otoczenia, że zaburzenia odżywiania to choroba, którą się leczy, a powrót do zdrowia jest możliwy. Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia, realizowany we współpracy z Ministerstwem Zdrowia.

W ramach projektu miały miejsce:

  1. Warsztaty profilaktyczne na temat zaburzeń odżywiania dla uczniów klas I i II (10 klas x 2 godziny lekcyjne).
  2. Warsztat dla grona pedagogicznego - „Rozpoznawanie i wczesna interwencja w zaburzeniach odżywiania” (2 godziny).

Liceum otrzymało także pakiet edukacyjny dla szkoły, który zawiera:

  • konspekty zajęć profilaktycznych dla uczniów na temat zaburzeń odżywiania oraz umiejętności miękkich,
  • materiały promocyjno-edukacyjne: plakaty, ulotki dla uczniów, grona pedagogicznego, rodziców,
  • elektroniczne broszury edukacyjne: dla uczniów, nauczycieli, rodziców,
  • filmy edukacyjne z udziałem specjalistów (psycholog, psychoterapeuci, dietetyk, psychiatra, coach),
  • animacje edukacyjne.

Do projektu włączyła nasze Liceum pani Wioletta Grosicka – pedagog szkolny.