Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020

13.11.2017

Obrazek
Biblioteka szkolna I LO w Legnicy kontynuuje Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim, na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program składa się z 3 priorytetów, które realizuje MKiDN za pośrednictwem Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki oraz MEN.

Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych Operator priorytetu Biblioteka Narodowa ma na celu zwiększenie oferty bibliotek publicznych o nowe książki i multimedia przez stałe doposażanie bibliotek, a także przez aktualizowanie ich zasobów.

Priorytet 2 – Infrastruktura bibliotek 2016–2020 Operator priorytetu – Instytut Książki w Krakowie.

Priorytet 3 – Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych Operatorem Priorytetu na szczeblu wojewódzkim jest wojewoda.

Dlaczego warto czytać książki?

  • czytelnictwo kształtuje charakter
  • czytanie poszerza zasób słownictwa
  • czytanie poprawia pamięć
  • czytelnicy są bardziej skłonni do wypowiadania się i uczestnictwa w życiu społecznym
  • czytanie pomaga Ci myśleć w sposób analityczny
  • czytanie książki redukuje stres i wprawia Cię w lepszy nastrój
  • fikcja literacka zwiększa Twoją zdolność empatii
  • mole książkowe szybciej zapamiętują i uczą się nowych rzeczy
  • czytanie może uchronić Cię przed Alzheimerem.