„Makbet” dla dorosłych, czyli dla uczniów I LO...

30.10.2017

Obrazek
W dniu 29 października 2017 r. 30 uczniów naszego Liceum (2b, 2a, 3b, 3c) oglądało w Teatrze Muzycznym „Capitol” we Wrocławiu niezwykłą inscenizację „Makbeta”. Choć z założenia spektakl ma formę musicalu, to tym razem warstwa muzyczna została podporządkowana przejmującej wizji plastycznej i konwencji typowej dla teatru dramatycznego.

Realizacja Agaty Dudy-Gracz mówi rzecz jasna o tym, co dla Szekspira tak charakterystyczne - o lawinie zbrodni zrodzonych z namiętności, która unicestwia szczęście jednostki, rodziny, czyni nieodwracalne spustoszenie w świecie, w którym nikt nie zachowa czystych rąk. w stosunku do wizji Szekspira autorka tej koncepcji idzie dalej - w jej historii nawet zamordowany przez Makbeta król Duncan współczucia nie budzi, bo sam daje się  wcześniej poznać jako jednostka pełna pokus i prymitywnych namiętności.

Spektakl anonsowany jest jako widowisko dla widzów dorosłych, a takimi na pewno okazali się uczniowie I LO, o czym świadczy styl odbioru i poziom formułowanych refleksji.

Opiekunami grupy byli Halina Tamioła i Tomasz Dziurzyński.