Ogólnopolski Ranking Szkół

15.01.2013

Obrazek
W dniu 10.01.2013 r. został ogłoszony przez „Rzeczpospolitą” i„Perspektywy” 15. Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych.
Już od 2 lat Kapituła zdecydowała o rozszerzeniu kryteriów. Do tej pory o miejscu szkoły decydowały sukcesy w olimpiadach przedmiotowych – liczba laureatów i finalistów oraz ilość olimpiad, w których szkoła brała udział. W kolejnym już roku liczą się także wyniki matur oraz ocena szkoły przez uczelnie wyższe, tzw. opinia akademicka.
W „Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2013” - na 500 liceów - nasza szkoła zajęła 113 miejsce w Polsce oraz 10 na Dolnym Śląsku. Wzięto pod uwagę: olimpiady, przedmioty obowiązkowe na maturze, przedmioty dodatkowe na maturze, opinię akademicką.
W „Rankingu Szkół Olimpijskich 2013”– I LO znalazło się na bardzo wysokim 23 miejscu w Polsce oraz 3 na Dolnym Śląsku (3 laureatów i 15 finalistów olimpiad na szczeblu centralnym, udział uczniów w 11 różnych olimpiadach).
W „Rankingu Maturalnym Liceów Ogólnokształcących 2013”, w którym wzięto pod uwagę przedmioty obowiązkowe i przedmioty dodatkowe zdawane na maturze – nasza szkoła uplasowała się na 198 miejscu w Polsce i 13 na Dolnym Śląsku.