II B odkryła perły śląskiego baroku

21.09.2017

Obrazek
W dniu 20 września 2017 r. klasa II B wzięła udział w wyprawie naukowej po Dolnym Śląsku, której celem było odkrycie piękna zabytków barokowych w naszym regionie.

Wycieczka wpisywała się także w realizację programu edukacji regionalnej, który zwraca szczególna uwagę na szacunek dla tysiącletniej, wielonarodowościowej i wieloreligijnej tradycji Dolnego Śląska.

Pierwszym obiektem studiów był pocysterski kompleks klasztorny w Krzeszowie. Podczas zwiedzania bazyliki p.w. Matki Bożej Łaskawej i kościoła p.w. św. Józefa analizowaliśmy cechy charakterystyczne dla baroku w architekturze, malarstwie i rzeźbie. Przepych, rozmach i bogactwo artystyczne obiektów zrobiło na nas olbrzymie wrażenie.

Następnie pojechaliśmy do Świdnicy. Celem był Kościół Pokoju – perła baroku śląskiego i największy drewniany kościół w Europie. Zwiedzanie świątyni poprzedził wykład z historii religijnej Europy w XVI i XVII w. Nasza wizyta w Kościele Pokoju zbiegła się z obchodami 300-lecia reformacji, co nadało jej szczególny wymiar.

Dwie wspaniałe świątynie Dolnego Śląska – Krzeszów i Świdnica- to kolejny po Warszawie etap naszych podróży naukowych. Mamy nadzieję, że nie ostatni…

Towarzyszyli nam – pani Joanna Piskorska-Gomoliszek i pan Tomasz Dziurzyński.