Rok szkolny 2016/2017 zakończony

23.06.2017

Obrazek
W dniu 23 czerwca 2017 r. w auli odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego, którą poprowadziła przedstawicielka Parlamentu Uczniowskiego – Anna Cieśla.

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu, głos zabrała pani dyrektor Halina Tamioła. Przywitała uczniów klas I i II, grono pedagogiczne oraz przedstawicielkę Rady Rodziców – panią Annę Ćwiklińską.

W pierwszej kolejności nagrodzeni zostali laureaci i finaliści zawodów centralnych olimpiad przedmiotowych:

  1. Michał Kosmecki z klasy II C – laureat Olimpiady Biologicznej, laureat Olimpiady Lingwistyki Matematycznej, uczeń z najwyższą średnią ocen w szkole (kandydat do stypendium Prezesa Rady Ministrów)
  2. Natalia Kostrzewa z klasy II D – finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
  3. Tomasz Jaślar z klasy II C – finalista Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
  4. Kinga Czerniakiewicz z klasy I E – finalistka Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie.

Nagrody książkowe otrzymali uczniowie ze średnią ocen 5,0 i więcej oraz ze 100% frekwencją.

Bardzo duża grupa sportowców otrzymała dyplomy. Pani dyrektor wręczyła także Puchary Prezydenta Miasta za wysokie miejsca w rywalizacji sportowej: reprezentantce dziewcząt - za zajęcie I miejsca, reprezentantowi chłopców - za zajęcie I miejsca.

Parlament Uczniowski przekazał wyniki rywalizacji o „Wielką Sowę”:

  • I miejsce – klasa II C, której wychowawczynią jest pani Agnieszka Selwat
  • II miejsce – klasa II B
  • III miejsce – klasa I E.

Nagrodę za współpracę z Parlamentem Uczniowskim i działalność na rzecz Liceum otrzymała klasa II A.

W imieniu Rady Rodziców głos zabrała pani Anna Ćwiklińska, która pogratulowała młodzieży wyników w nauce oraz życzyła udanego wypoczynku.

Świadectwa odebrane, więc czas wyruszyć na wakacje!