Nowy rok szkolny - Klub Akwarium

03.09.2012

Obrazek
O godz. 9.00 rozległ się pierwszy dzwonek i on uświadomił nam, że dzisiaj nieodwołalnie rozpoczyna się nowy rok szkolny 2012/2013. Tym razem w dniu 3 września. Przywitanie nowego roku odbyło się na wewnętrznym dziedzińcu.
Przewodniczący Parlamentu Uczniowskiego – Grzegorz Żurakowski – powitał kadrę pedagogiczną oraz młodzież. Wprowadzony został poczet sztandarowy i wszyscy odśpiewali hymn państwowy.
Następnie głos zabrała pani dyrektor Halina Tamioła, która szczególnie serdecznie powitała uczniów pięciu klas pierwszych, ale także licznie zgromadzonych absolwentów Liceum. Pani dyrektor pogratulowała osiągnięć laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych, wyjaśniając, że w dniu dzisiejszym – podczas miejskiej inauguracji roku szkolnego – aż 10 z nich otrzyma stypendium naukowe Prezydenta Miasta Legnicy, a jedna z uczennic stypendium sportowe.
Pani dyrektor podziękowała też Kacprowi Karczowi – absolwentowi szkoły i Danielowi Dziewulskiemu – uczniowi klasy III A za przygotowanie Klubu „Akwarium” w zupełnie nowej aranżacji.