Udział młodzieży w III Dolnośląskich Dniach Pionierów Osadnictwa

13.05.2017

Obrazek
W dniach 12-14 maja 2017 r. odbywają się w Legnicy III Dolnośląskie Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych.

12 maja (w piątek) w Zamku Piastowskim nastąpił przegląd inicjatyw i form utrwalania pamięci o pionierskich latach osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych.

Klasa I D naszego Liceum uczestniczyła w tej właśnie części konferencji pod tytułem - „Kroniki, wspomnienia, relacje ustne, filmy dokumentalne o Pionierach pierwszych lat osadnictwa na Dolnym Śląsku”.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, współorganizatorami: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr Zamek Piastowski w Legnicy, Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy”.