Michał laureatem 46. Olimpiady Biologicznej

25.04.2017

Obrazek
W dniach 21-24 kwietnia 2017 r. w Warszawie odbyły się zawody centralne 46. Olimpiady Biologicznej, w których uczestniczył Michał Kosmecki - uczeń z klasy II C o profilu biologiczno-chemicznym.

W tegorocznej edycji olimpiady - po raz pierwszy w nowej, całkowicie zmienionej formule - w etapie szkolnym wzięło udział 1398 licealistów, w etapie okręgowym - 626, a w etapie centralnym - 99.

W zawodach finałowych uczniowie zmagali się z czteroczęściowym egzaminem praktycznym, który wymagał nie tylko ogromnej wiedzy, ale również zaawansowanych umiejętności w zakresie różnych nauk biologicznych.

Kolejne etapy:

  1. zadania praktyczne w czterech pracowniach: biochemicznej, zoologicznej, botaniczno-mykologicznej i statystyczno-filogenetycznej,
  2. egzamin pisemny,
  3. obrona pracy badawczej, poprzedzona dwiema recenzjami i tzw. super-recenzją.

Wynik każdej z sześciu aktywności był wyrażany w skali procentowej, a wynik końcowy stanowił średnią ważoną z następującymi wagami: każda z czterech pracowni – 15%, egzamin pisemny i obrona pracy badawczej po 20%. Zatem wynik końcowy uczestnika zawierał się w granicach od 0 do 100%. Na jego podstawie zostało wyłonionych 25 laureatów (zdobywcy miejsc 1–25) oraz 35 finalistów (zdobywcy miejsc 26-60).

Michał Kosmecki znalazł się w gronie laureatów, zajmując 19 miejsce w Polsce. Uczeń ma już zagwarantowane 100% na egzaminie maturalnym z biologii oraz wymarzony indeks na dowolną uczelnię w kraju.

Opiekunem merytorycznym ucznia jest nauczycielka biologii – pani Agnieszka Nowak.

Serdecznie gratulujemy!