Druga edycja "Maratonu biotechnologicznego"

08.04.2017

Obrazek
W dniu 7 kwietnia 2017 r. w naszym Liceum realizowana była II edycja projektu edukacyjnego „Maraton biotechnologiczny”. Temat przewodni tego roku to „Biotechnologia w służbie medycyny”.

W wykładach i warsztatach wzięło udział 160 uczniów naszej szkoły z klas biologiczno-chemicznych - 1c, 2c, 3c oraz z klas przyrodniczych z edukacją prozdrowotną - 1e i 2e.

Młodzież odbyła naukową podróż po świecie nowoczesnej biotechnologii i inżynierii genetycznej. Projekt realizowany jest we współpracy z pracownikami naukowymi Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, z którym I LO współpracuje od 2014 r. Koordynatorem programu z ramienia uczelni jest dr Maria Stasiuk, a ze strony szkoły pani Agnieszka Nowak - nauczycielka biologii.

W ramach projektu odbyły się następujące wykłady i warsztaty laboratoryjne:

  1. „Bioaktywne związki pochodzenia roślinnego w zapobieganiu i leczeniu nowotworów”, prodziekan Wydziału Biotechnologii dr hab. Jerzy Gubernator – wykład
  2. „Niewidzialni najeźdźcy, czyli od zakażenia do choroby - molekularne podstawy infekcji bakteryjnych", dr Marcin Szafran – wykład
  3. „Ekologiczne kosmetyki - produkcja kosmetyków w warunkach domowych”, dr Maria Stasiuk - warsztat.

Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego oferuje corocznie naszym uczniom w ramach współpracy:

  • warsztaty laboratoryjne z cyklu „Ciekawa biochemia”, podczas których młodzież I LO poznaje zagadnienia i metody z dziedziny biochemii
  • wykłady otwarte
  • pracę z uczniem zdolnym.