Gratulacje za udział w programie „Koduj z Klasą”

20.03.2017

Obrazek
Otrzymaliśmy gratulacje od Centrum Edukacji Obywatelskiej za czynny udział w programie „Koduj z Klasą” w roku szkolnym 2016/2017.

Opiekunem projektu jest pani Romualda Laskowska.