Podsumowanie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

14.03.2017

Obrazek
Podczas spotkania z prezydium Rady Rodziców w dniu 13.03.2017 r., które odbyło się w bibliotece szkolnej, pani dyrektor odniosła się do „Sprawozdania szkoły z realizacji programu rządowego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.”

Przedstawiła m.in. zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach programu:

  • liczba zakupionych książek - 631 sztuk, w tym: 224 - lektury,
    72 - książki popularno-naukowe, 335 - książki beletrystyczne,
  • koszty poniesione na zakup książek - 15070,18 zł.

Pani dyrektor podziękowała także rodzicom za sfinansowanie zakupu nowych regałów na książki.