II B na wycieczce zgodnej z profilem klasy

15.03.2017

Obrazek
W dniu 14 marca 2017 r. klasa II b humanistyczna z edukacją medialną i prawną wzięła udział w warsztatach „Polska od XVIII do XXI wieku. Drogi do wolności” zorganizowanych w Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich mieszczącym się w przepięknej barokowej Kamienicy Pod Złotym Słońcem na wrocławskim Rynku.

Pierwsza część zajęć poświęcona była kulturze i obyczajowości szlachty polskiej oraz polskiemu i europejskiemu romantyzmowi. Ciekawe eksponaty i interaktywne sale edukacyjne pozwoliły uczniom poczuć artystyczną atmosferę salonu romantycznego, posłuchać opery oraz zwiedzić bibliotekę romantycznego poety. Uczniowie mieli także możliwość obejrzenia najcenniejszego rękopisu Ossolineum - autografu „Pana Tadeusza” i poznania jego historii w kontekście wydarzeń kulturowo– politycznych XIX/XX w.

Następnie młodzież uczestniczyła w warsztatach „Misja: Polska” poświęconych historii i kulturze współczesnej. Fragmenty filmów, instalacje multimedialne oraz zbiory przekazane Ossolineum przez Władysława Bartoszewskiego i Jana Nowaka-Jeziorańskiego przybliżyły uczniom działalność Polskiego Państwa Podziemnego oraz dzieje Radia Wolna Europa.

Opiekunem młodzieży i organizatorem wyjazdu była pani Alina Juchniewicz-Nowak.