Wrażenia z wycieczki

15.03.2017

Obrazek
W dniu 14 marca 2017 r. grupa uczniów z klas II b, II d i II e uczestniczyła w wycieczce edukacyjnej do Wrocławia.

Nasza naukowa przygoda rozpoczęła się w Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu Wrocławskiego, w którym zasoby muzealne gromadzone są od 1811 r. Zobaczyliśmy tam wiele bezcennych eksponatów z całego świata, tworzących kolekcje motyli, koralowców, ptaków, ssaków. Ogromne wrażenie zrobił na nas szkielet wieloryba płetwala błękitnego - największego zwierzęcia, jakie kiedykolwiek żyło na ziemi.

Uczestniczyliśmy także w interesującym wykładzie o wymarłych zwierzętach. Następnie wzięliśmy udział warsztatach antropologicznych, które odbyły się w Muzeum Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego.

Podczas przerwy w zajęciach spacerowaliśmy po Ostrowie Tumskim i podziwialiśmy panoramę miasta z wieży Katedry św. Jana.

Opiekunem młodzieży i organizatorem wyjazdu był pan Robert Wójcicki.