Zimowa Szkoła Matematyki

13.03.2017

Obrazek
W XXVII Zimowej Szkole Matematyki, która odbyła się w dniach od 6 do 10 marca 2017 r. w Kowarach, uczestniczyło 18 najzdolniejszych uczniów z klas matematyczno-informatycznych.

ZSM odbywa się zazwyczaj w pierwszym tygodniu marca Bierze w niej udział jednorazowo około 100 uczniów liceów i wybranych gimnazjów. Zajęcia dydaktyczne podczas ZSM prowadzone są przez studentów, doktorantów i pracowników naukowych Instytutu Matematycznego UW.

Tegoroczny program ZSM dotyczył ciągów. Oprócz zajęć matematycznych, zorganizowane zostały wycieczki - do Parku Miniatur oraz na Skalnik.

W ramach zwiadu terenowego uczestnicy tworzyli prezentacje na temat tragicznych losów Feodory von Reuss, która mieszkała w Kowarach.