„Wielka Sowa” trafiła do klasy III A

09.02.2017

Obrazek
W dniu 9 lutego 2017 r. odbyło się podsumowanie I semestru roku szkolnego 2016/2017 i rozstrzygnięcie rywalizacji klas o „Wielką Sowę”.

Pani dyrektor Halina Tamioła przedstawiła prezentację multimedialną odnośnie wyników klasyfikacji śródrocznej, następnie Anna Cieśla – dotychczasowa przewodnicząca Parlamentu Uczniowskiego, ogłosiła kolejność klas w rywalizacji o „Wielką Sowę”.

Wyniki:
I miejsce - klasa III A matematyczno-informatyczna
• II miejsce - klasa II B humanistyczna z edukacją medialną i prawną
• III miejsce - klasa II C biologiczno-chemiczna

Dyplom za największą aktywność w szkole w ramach współpracy z Parlamentem Uczniowskim otrzymały klasy II B i II C.

Gratulujemy!